Política de privacitat i protecció de dades

A. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRATAMENT DE LES DADES?

Pic Negre S.A., amb N.R.T. número A-701388-A, i domicili fiscal a Av. Sant Antoni s/n- Edifici JML, AD400 La Massana (Andorra), telèfon +376 737 720 i correu electrònic web@picnegre.com és el responsable del tractament de les dades de carácter personal.

 • IDENTITAT: PIC NEGRE S.A.
 • DIRECCIÓ POSTAL: Av. Sant Antoni S/N, Edifici JML. AD400 La Massana, Principat d'Andorra.
 • TELÈFON: +376 737 720
 • CONTACTE: web@picnegre.com
 • CONTACTE DELEGAT PROTECCIÓ DE DADES: gestiondatos@picnegre.com

B. QUIN ÉS L'OBJECTIU DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

Pic Negre SA, tracta la informació que vostè facilita amb la finalitat d'atendre les consultes plantejades a través de la pàgina web, dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable de l'empresa, gestionar i tramitar les comandes i compres realitzades a través de la botiga en línia, així com remetre-li informació comercial. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'empresa, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

C. REBRÉ INFORMACIÓ COMERCIAL?

Al registrar-se, en l’apartat newsletter , Pic Negre S.A., recull el consentiment exprés dels titulars de les dades per a l'enviament de comunicacions comercials de productes relacionats amb l'empresa, a través del correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

D. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER UTILITZAR LES SEVES DADES?

Les bases legals per al tractament de dades de caràcter personal són les següents:

 • El consentiment inequívoc de l'interessat per al tractament de les seves dades de caràcter personal.
 • El compliment d'una obligació legal i / o cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

E. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

Les dades es cediran a tercers quan hi hagi una obligació legal, com, per exemple: als bancs i caixes d'estalvi, així com a l'Administració Tributària. Les dades es comunicaran a altres empreses del grup per a l'enviament d'informació comercial tal com s'estableix en l'alta del servei de newsletter.

F. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER UTILITZAR LES DADES?

Els afectats, com a titulars de les dades, poden exercir davant Pic Negre, S.A. , Els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament dels mateixos.

 • Dret d'accés: L'afectat té dret a ser informat sobre les finalitats del tractament, categories de dades personals que es tracten i possibles comunicacions de dades i els seus destinataris, el termini de conservació de les dades, del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, i oposar-se al mateix, del dret a presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de dades, de les garanties adequades per a la realització de transferències internacionals.
 • Dret de rectificació: L'afectat té dret a rectificar les dades inexactes, i al fet que es completin les dades personals incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
 • Dret de supressió: L'afectat podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sempre que es doni algun dels supòsits previstos per la normativa.
 • Dret a la limitació del tractament: El afectat tindrà dret a sol·licitar-li a Pic Negre SA, que suspengui el tractament de les seves dades quan s'impugni l'exactitud d'aquests o si ha exercit el dret d'oposició al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de Pic Negre SA, prevalen sobre l'afectat. També tindrà dret a sol·licitar-li a l'empresa que conservi les dades personals quan el tractament sigui lícit però l'afectat s'oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús o quan aquesta ja no necessiti aquestes dades, però el afectat els necessita per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d'oposició: L'afectat pot oposar-se al tractament quan per motius relacionats amb la seva situació personal, hagi de cessar el tractament d'aquestes dades llevat que s'acrediti que hi ha un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Pic Negre S.A., S.L., amb N.R.T. número A-701388-A, i domicili fiscal a Av. Sant Antoni s/n- Edifici JML, AD400 La Massana (Andorra), telèfon +376 737 720 i correu electrònic gestiondatos@picnegre.com.

G. COM HA ESTAT EL PROCÉS D'OBTENCIÓ DE DADES?

Les dades personals que tracta l'empresa s'han obtingut directament del titular d'aquestes dades o del seu representant legal.

 • Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI / Document identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques i números de telèfon.
 • Dades relatives a l'activitat transaccional de l'usuari amb els webs propietat de Pic Negre S.A.
 • Dades d'informació comercial.
 • Dades econòmiques i / o bancaris.