Garantia Pic Negre

GARANTIA SHUSSKI

A Pic Negre comercialitzem garanties pròpies de material d’esquí que cobreixen el TRENCAMENT de l’equipament. En tractar-se d'una garantia, en cas de robatori o pèrdua s'haurà d'abonar l'import segons la gamma o el material. En cas de tenir la garantia contractada, l’import que s’haurà d’abonar en cas de pèrdua o robatori serà sempre inferior al que s’hauria d’abonar en cas de no tenir garantia. És un producte que recomanem davant dels possibles imprevistos que puguin sorgir un dia d'esquí. Les tarifes són les següents:

garantía shusski